Vervoer: de mogelijkheden zijn enorm!

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer over land, over zee, over de binnenwateren en door de lucht. Goederen kunnen worden geleverd per trein, vrachtwagen of schip.

01

Wegvervoer

Wegvervoer van passagiers, goederen en verhuizingen.

02

Vervoer per spoor

Het spoorvervoer is een sector van de toekomst.

03

Luchtvervoer

Het luchtvervoer speelt een rol bij de ontsluiting van gebieden.

Orders ontvangen

In- en uitvoer van goederen

Om goederen met niet-EU-landen te verhandelen, moet u een douaneaangifte doen. Inhoud en vorm worden bepaald door de CDU.

Doorgangsagent

Doorgangsagent

De douane-expediteur treedt op bij een vordering of geschil. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor verzekeringsmaatschappijen.

Logistieke beroepen

Heftruckchauffeurs, orderverzamelaars en teamleiders zijn professionals in de logistieke sector.

Logistiek magazijn

Dit is een opslagruimte voor afgewerkte producten die aan strikte regels voldoet.

Stedelijke logistiek

Duurzame & ecologische oplossingen

Stadslogistiek staat voor een globaal beheer van de stromen in de stedelijke omgeving. De uitdaging bestaat erin de uitgaande, inkomende en circulerende goederenstromen in de stad onder de best mogelijke omstandigheden te leiden.

Stedelijke logistiek

Stedelijke logistiek

Stadslogistiek is het sluitstuk van de wereldwijde logistieke keten.

Milieuvoorschriften

De structurering van de stadslogistiek maakt het mogelijk vooruitgang te boeken op het gebied van de ecologische overgang.

Schoon vervoer

Schoon vervoer

Wandelen is ecologisch en economisch. Er zijn andere schone vervoermiddelen.

Groen bewegen

Een transportbedrijf inschakelen

U kunt een transportbedrijf inschakelen om een groot object of meubelstuk gemakkelijker te verplaatsen. De professionele vervoerder voert handelingen uit zoals verpakken, demonteren en weer monteren van meubels, enz.

Bedrijfsverhuizingen

Bedrijfsverhuizingen

Maak van uw bedrijfsverhuizing een succes door een bestek op te stellen, het nieuwe pand te kiezen…

Professionele verpakking

Professionele verpakking

Om de staat van de vervoerde meubels en voorwerpen te bewaren, moet u gebruik maken van professionele verpakking.

Particuliere verhuizingen

Particuliere verhuizingen

Bespaar geld door te kiezen voor een verhuismethode waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van particulieren.

Wijze van vervoer

Land, weg en spoor, zee, lucht en ruimte...

Reizen

Om goed te bewegen, respecteer je een gegeven instructie.

Openbaar vervoer

Goederen vervoeren die niet van jou zijn.

Autodelen

De meest ecologische manier van transport

Autodelen is een milieuvriendelijke manier van reizen die veel parkeerruimte kan vrijmaken. De meest gebruikte oplossing voor autodelen door particulieren is de autodelende lus. Dit beginsel vormt een ecologische uitdaging voor de nieuwe mobiliteit. Het verkleint de ecologische voetafdruk. Door gebruik te maken van de applicatie getaround.com profiteert u van milieuvriendelijk vervoer.

Voertuigen voor zelfbediening

Netwerken voor gedeelde auto’s

Legaal groen vervoer

Maak de reis van uw keuze

Autodelen

Crowdshipping

Nieuwe stedelijke leveringsmethoden

Ook wel collaboratieve levering genoemd, is crowdshipping een innovatieve leveringsmethode die in staat is aan de behoeften te voldoen en tegelijkertijd geld te besparen. Dit in Frankrijk opkomende systeem van collaboratieve economie beantwoordt aan de vele eisen in verband met de versnelling van de stromen van B naar C en de ontwikkeling van uitwisselingen van C naar C.

Stedelijke veiligheid

Stedelijke veiligheid

De invloed van de wegeninfrastructuur

De interstedelijke infrastructuur vormt een groot probleem wat betreft het aantal verkeersdoden. Wat ziekenhuisverwondingen betreft, is er een minder onevenwichtige verdeling tussen het aantal verwondingen in stedelijke en interstedelijke gebieden. Verkeersveiligheid houdt rekening met een combinatie van drie bekende factoren: voertuigen, bestuurders en infrastructuur.

De infrastructuur omvat veiligheids- en signaleringsapparatuur. Verkeersveiligheid beschermt de weggebruikers.